Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Vratimov za rok 2020

Dámy a pánové, bratři a sestry!

Dovolte mi, abych Vás seznámil o stavu a činnosti sboru, jednotky a kolektivu mladých hasičů naší organizace v uplynulém roce.

Svou bilanci tedy započnu na poli sborového kulturně společenského života.

První veřejnou akcí, loňského roku, byl občany oblíbený a vítaný společenský ples, který proběhl v lednu. V březnu jsme plánovali tradiční výstup na Pustevny, nám dobře známý a velmi oblíbený „YDYKSEB“, který se bohužel kvůli nastupující pandémii koronaviru neuskutečnil.

Zhoršující se koronavirová situace zastavila z týdne na týden veškeré kulturní a společenské dění nejen v našem sboru ale i v celém světě.

V jarních měsících se NEuskutečnila tradiční oslava svátku sv. Floriána, patrona hasičů, spojená se stavěním máje a otevíráním ohniště.

Květnová soutěž historických požárních mašin PS8 v Řepištích se neuskutečnila.

Během roku jsme se, vůbec nezúčastnili pro nás tradičních a běžných kulturních akcí, žehnání praporů a ukázek techniky u příležitosti významných oslav výročí a dalších akcí okolních sborů.

Vše bylo vzhledem zhoršující se koronavirové epidemie zrušeno.

V poprázdninové atmosféře, v září, jsme na poslení chvíli zrušili i náš tradiční hudební ROCK FEST. Omezení počtu účastníků bylo stanoveno na 500 lidí na jednom místě, ale to nebyl hlavní problém. Důvodem k zrušení celé akce byla obava s možnosti šíření nákazy mezi návštěvníky.  

V kalendáři akcí chybělo i tradiční listopadové ukončení sezóny pro sbor i jednotku, štědrovečerní posezení nám dobře známý „ŠTĚDROK“. Nový rok každý z nás strávil oslavou doma, v rodinném kruhu…

 

Nyní se pojďme blíže podívat na naše mladé hasiče.

Vratimovská hasičská omladina měla 31 členů ve věku od 6 do 15 let. Schází se pravidelně každou středu od 17 do 18 hodin v tělocvičně nebo areálu horní školy ve Vratimově a v pátek od 16 do 18 hodin v hasičské zbrojnici, pod vedením vedoucích, Katky a Klárky Neuwirthové, Dominika Sabáka, Šimona Lyčky.

V letošním roce jsme hned lednovou sezonu zahájili 3denním soustředěním na turistické základně Višňovka v obci Vyšní Lhoty. Děti si užily jak sněhových aktivit, tak i exkurze v nedaleké hasičárně HZS MSK. Naše mládež si osahala dýchací přístroje, prohlédla novou techniku, vyzkoušela dýchací přístroje a odnesla si spoustu zážitků.

Po dvouměsíčních trénincích nás v březnu zaskočila pro všechny nečekaná situace s koronavirem a všechno se uzavřelo. Nelenili jsme a vídali jsme se alespoň pomocí moderních počítačových aplikací. S dětmi jsme se zejména fyzicky protahovali, posilovali, luštili hádanky, ale hlavně jsme se snažili udržet se všemi členy kontakt přes kamerové systémy našich PC.

V polovině května se začalo konečně rozvolňovat. S dětmi jsme okamžitě využili situace a začali trénovat. Vytoužená první soutěž proběhla 21.6.2021 v požárním útoku.

Již ke konci srpna jsme začali znovu trénovat a připravovat se na podzimní kola soutěží. Od 18. – 20. 9. 2020 jsme odjeli na 3 denní soustředění na Ostravici, kde jsme opravdu zamakali a potrénovali střelbu, lana, topografii, zdravovědu a samozřejmě požární ochranu. Následovala soutěž organizovaná našim sborem, Memoriál Lukáše Pastrňáka 3. 10. 2020, kde jsme si mohli ověřit přípravu na podzimní kolo Plamen. Bohužel na podzimní Plamen už nedošlo a vše se zase z důvodu nepříznivé covidové situace začalo pomalu zavírat. Ještě jsme stihli alespoň pohárovou soutěž jednotlivců TFA v Dobraticích, kde si to děti také moc užili i přes nepříznivé počasí.

Do konce roku již kroužek probíhal distanční formou.  

V loňském roce se dařilo nejen na dráze sportovní, ale i na dráze finanční.

Po sepsání a podání projektu, při dodržení všech parametrů, jsme z dotačního programu MŮJ KLUB 2020, který poskytlo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, získali částku ve výši 81 400 Kč.

Díky této finanční injekci se dětem podařilo nakoupit část překážek pro disciplíny požárního sportu, které z celého balíku ukrojilo 72 265 Kč. Jednalo se o rozdělovač, hadicový set, proudnice, hadice Pyrotex, překážky - stojan na přístroje a armatury, uzlový stojan a nástřikový terč.

Také se nám z dotace MŮJ KLUB 2020 podařilo uskutečnit a spolufinancovat i již zmíněné dvě několikadenní soustředění pro naše mladé hasiče.

Věřte, že tyto nemalé peníze nám vystačily na nákup tak poloviny překážek, na kterých mladí hasiči trénují. Děti jsou tímto vybavením nadšené a připravené trénovat a sportovat i v roce 2021. Snad se nám to i s ohledem na koronavir podaří a pomalu se zase začneme vracet k naší běžné sportovní činnosti.

Tímto bych chtěl všem vedoucím a instruktorům kolektivu mladých hasičů poděkovat za jejich nelehkou trpělivou a obětavou práci s dětmi, kterou odvádějí pro náš sbor. Nemohu také opomenout poděkovat naším mladým hasičům za jejich sportovní a kulturní reprezentaci našeho vratimovského hasičského sboru.

 

Dobrou výchovou hasičské mládeže získává náš sbor členy zásahové jednotky, s jejíž činností Vás podrobně seznámím v následující části své výroční hodnotící zprávy.

Stejně jako v předchozích letech je zařazena v kategorii JPO II.

Systém pohotovosti jednotky je finančně zajišťován zřizovatelem jednotky, tedy městem Vratimov a také dotacemi Moravskoslezského kraje a ministerstva financí. Zároveň je naše jednotka v rámci Moravskoslezského kraje předurčená k zásahům při dopravních nehodách a pro zásahy na vodě.

V uplynulém roce jsme vyjížděli k celkem 173 událostem. Jako v předešlých letech dominují technické zásahy, jako úniky látek, odstraňování překážek z komunikací, otevření uzavřených prostor, likvidace bodavého hmyzu. Nechyběly ani požáry, dopravní nehody. Svou opodstatněnou část z celého počtu zásahů nově zaujímají události týkající se koronavirové pandemie.

Jako ocenění, za dobře odvedenou práci, lze také pochopit naši účast na Dnech NATO, které se již tradičně konaly na letišti Leoše Janáčka v Mošnově, ale v roce 2020 bohužel bez diváků.

Naše jednotka byla přizvána společně se 3 dalšími vybranými, aby zajišťovala požární bezpečnost na této mezinárodní vojenské akci.

V loňském roce se nám podařilo jednotku doplnit o dva nové členy, kteří absolvovali velmi intenzivní odbornou přípravu a doufáme, že budou platnou posilou našich řad.

Uplynulý rok byl pro jednotku velice náročný, počtem zásahů byl nadprůměrný. Do činnosti jednotky tvrdě zasáhla koronavirová nákaza. Scházeli jsme se v omezeném počtu, pouze po směnách, v rouškách a všude se nesla typická vůně desinfekčních prostředků. K této situaci se dá říci jediné „prevence je prevence“.

Ať už se jedná o zásahy, servis techniky a technických prostředků, ale také i pro odbornou přípravu jednotky vše se neslo s jistou pachutí koronaviru.

Odborná příprava se prováděla omezeně, ale pravidelně, dle celoročního plánu, který je zpracován v souladu s požadavky na předurčenost naší jednotky.

Mimo to se zapojujeme i do dalších projektů zaměřených na zvyšování odborné úrovně členů dobrovolných jednotek.

Stejně důležitá jako odborná příprava je také starost o techniku a technické vybavení jednotky.

Pravidelně je prováděna údržba a kontroly techniky a veškerých technických prostředků a to jak ve vlastní režii, tak prostřednictvím pracovišť a služeb HZS MSK. V loňském roce se opět podařilo doplnit vybavení nářadím a pomůckami pro provádění svépomocného servisu.

Úplně byla zrušena spolupráce naší jednotky s ostatními organizacemi v našem městě. Jednalo se zejména o již tradiční spolupráci se základní školou na Datyňské ulici při organizaci jejich branného dne nebo jde o ukázky techniky při akcích pořádaných okolními sbory. Nic z toho, ale neproběhlo!

Jak je vidět práce v jednotce i v době koronaviru je sice velice pestrá a zajímavá, ale také časově, odborně a fyzicky náročná. Z uvedeného vyplývá, že i v uplynulém roce bylo provedeno členy jednotky velké množství práce a to na úkor jejich vlastního volného času. O časové náročnosti práce svědčí i to, že bylo, jen v pohotovosti, odslouženo více než 35 000 hodin. Není jednoduché skloubit pracovní a osobní život s prací v jednotce a pro jednotku, která je zde připravena pro občany našeho města, kdykoliv a téměř s čímkoli pomoci.

Celá činnost hasičské jednotky a její rozvoj a její další zlepšování ku prospěchu všech nestojí jen na lidských zdrojích, ale také na dobrém finančním zázemí. Tuto oporu má jednotka ve svém zřizovateli a tím je Město Vratimov.

Nelze si představit, že by bylo možno dosáhnout dnešní úrovně vratimovských hasičů, bez vstřícného postoje našeho města a zejména pak bez toho aby bylo vytvořeno odpovídající finanční zázemí pro naši činnost.

Lze si jen přát, aby i v dalších létech, byla podpora ze strany našeho zřizovatele alespoň na takové úrovni, jako doposud, k vzájemné-mu a oboustrannému prospěchu.

 

Tímto jsem Vás seznámil s činností vratimovského hasičského sboru v uplynulém roce a závěrem mi zbývá jen poděkovat všem, kteří se podílejí na práci naší organizace.

To vše by nebylo možné zejména bez podpory těch nejbližších, rodiny a přátel, za což jim srdečně děkujeme.

Také děkujeme představitelům města a spolupracujícím organizacím za veškerou podporu a spolupráci v minulém roce. Nesmím opomenout všechny sponzory a příznivce našeho sboru, kteří jsou významnými pomocníky při naši dobrovolné činnosti.

Závěrem mi dovolte, abych Vám do roku 2020 popřál hodně štěstí, zdraví, úspěchů a rodinné pohody.

 

Děkuji Vám za pozornost.