Činnost jednotky za období let. 2001 - 2004

    Jedním z nosných pilířů našeho sboru je zásahová jednotka. Počet členů zásahové jednotky se rozmezí let 2001 – 2004 pohyboval okolo 25 členů, z čehož byly 2 ženy.

 

     Počet zásahů neustále narůstal, v roce 2001 jednotka zasahovala u 82 mimořádných událostí, v roce 2003 vyjížděla k rekordním 155 případům. Většinou se jednalo o technické pomoci jako např. otevírání bytů, likvidace bodavého hmyzu, zásahy při živelných pohromách. Jednotka rovněž zasahovala u dopravních nehod (průměrně 20x ročně) a také samozřejmě u požárů (cca 15x ročně).

 

                                             
Sbor a jednotka v roce 2001 při příležitosti uvedení do provozu zásahováho vozidla CAS 25 Liaz

 

 

     Mezi nejvýznamnější zásahy naší jednotky patří nasazení při povodni v roce 2002. Členové Marek a Michal Biedroňovi, Jan Němeček, Jiří Dostál a Radek Volný odjeli s DA Avia A21 Furgon na několikadenní zásah do Plzně, kde pomáhali s odstraňováním následků ničivé povodně.

 

                                                                  
Poděkování jednotkám MSK za pomoc při povodních v roce 2002 předal
hejtman kraje Tošenovský s ředitelem HZS MSK plk. Nytrou.
Za náš sbor přebíral ocenění pan Marek Biedroň
(na snímku v řadě odměněných je šestý zprava - pohled do objektivu).

 

 

Dále stojí za zmíňku zásah v roce 2004 při požáru vysoké pece v areálu podniku Vysoké pece Ostrava.

 

                            
2.2.2004 - požár vysoké pece NH. Jednotka byla povolána s CAS 32 a družstem 3+1

 

 

Zásahová jednotka se také zúčastnila mezinárodního cvičení Beskydy 2004. Jednalo se o třídenní cvičení za účasti jednotek z Polska a Slovenska a také všech ostatních složek IZS a složek spolupracujících. Námětem cvičení byl rozsáhlý teroristický útok v obchodním centru, celé cvičení vyvrcholilo 16. září v Místku. V dopoledních hodinách zde za účasti ministra vnitra ČR a generálního ředitele HZS ČR proběhla praktická část cvičení. Naše jednotka ve spolupráci s jednotkou SDH Šenov prováděla očistu obyvatel zasažených radioaktivními látkami.

 

                                       
Taktické cvičení s názvem Beskydy 2004 se uskutečnilo 16.9. Jednotka SDH Vratimov zajišťovala hromadnou dekontaminaci osob

  

 

     Od 1.ledna 2003 je jednotka SDH Vratimov zařazena do kategorie JPO II, z čehož vyplývá, že v kteroukoliv denní i noční hodinu, 365 dní v roce, je v pohotovosti připraveno k výjezdu družstvo o zmenšeném početním stavu (1+3). Svolávání je řešeno Pagery od firmy Jablotron a družstvo 1+3 vyjíždí do 5 minut od vyhlášení poplachu. Finančně je systém hotovostí zabezpečován z části městem a z části ze státní dotace.

 

Vysokého standardu se podařilo dosáhnout v odborné přípravě. Členové jednotky měli možnost sloužit stáže na centrální stanici Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje územního odboru Frýdek-Místek. Dále byla prováděna školení a odborná příprava nositelů dýchací techniky v polygonu na Odborném učilišti požární ochrany Ministerstva vnitra České republiky ve Frýdku Místku. Ve stejném zařízení byl rovněž absolvován výcvik na polygonu pro zásah na nebezpečnou látku.

 

                                      
Cvičení jednotky na plygonu Nebezpeční látky hasičského učiliště ve Frýdku - Místku

 

 

Ověření odborných znalostí je každoročně prováděno formou přezkušování před komisí vždy v prosinci. Neméně důležitá jako příprava odborná je také příprava fyzická. V zimním období byly k fyzické přípravě využívány pravidelné návštěvy tělocvičny ve škole na Masarykově náměstí ve Vratimově a také skromná posilovna vybudovaná v suterénu hasičské zbrojnice. V měsíci červnu pak každoročně probíhají fyzické testy.

Součástí fyzické přípravy je také sport. Naši členové se také pravidelně zúčastňují velice náročných výkonnostních soutěží v dýchací technice, známými také jako soutěže TFA, kde dosahují velice dobrých výsledků.

V roce 2004 proběhly v Sheffieldu ve Velké Británii 8. světové sportovní hry hasičů. Radim Biedroň, který je nejen našim členem, ale také příslušníkem HZS MSK, tam úspěšně reprezentoval Českou republiku a přivezl stříbrnou medaili v disciplíně Chalenge Cors (Překážková lanová dráha).

 

           
8. světové hasičské hry v britském Sheffieldu. Členem reprezentace HZS ČR by i Radim Biedroň, člen SDH Vratimov

 

 

     Zvláštní místo bych chtěl věnovat vybavení jednotky technikou, výstrojí a výzbrojí. V roce 2001 byl vozový park tvořen třemi automobily – CAS 25 Š706 RTHP, CAS 32 T148, DA Avia A21 Furgon. Vozidlo CAS 25 bylo pro svůj technický stav nebezpečné, a proto se v roce 2001 rozběhla složitá jednání s městským úřadem za účelem obměny vozového parku.

 

     Velitel jednotky nabízel variantu koupě zcela nového zásahového vozidla, ale toto řešení nenašlo náležitou podporu u tehdejšího vedení radnice. Vzhledem k rozpočtu města nakonec zastupitelé v roce 2002 schválili koupi staršího vozidla CAS K25 L101. Na tomto vozidle byly svépomoci provedeny drobné opravy a zcela předělány úložné prostory v účelové nástavbě.

 

                                        
     CAS 25 Š706 RTHP                     CAS K25 L101                            CAS 32 T148                          Dopravní automobil Avia A21 Furgon

 

 

Jednotka byla z rozpočtu města postupně vybavena osobními ochrannými prostředky pro zásah, dále byly zakoupeny vozidlové radiostanice do CAS 32 a DA Avia. V roce 2003 se podařilo rozšířit zdravotnické vybavení o kyslíkový dýchací přístroj a prostředky pro resuscitaci, dále byla z účelové dotace zakoupena elektrocentrála. Rok 2004 pak s sebou přinesl další vybavení, a to přetlakový ventilátor Papin 350, nafukovací člun a ruční sadu hydraulického nářadí Narimex, kterou se podařilo získat formou dlouhodobého zapůjčení.