Činnost jednotky za období let. 2005 - 2009

    Nedílnou a nepřehlédnutelnou součástí sboru dobrovolných hasičů ve Vratimově je také jednotka. Počet členů zásahové jednotky se rozmezí let 2005 – 2009 pohyboval okolo 27 členů. Počet zásahů neustále narůstal, v roce 2005 jednotka zasahovala u 113 mimořádných událostí, v roce 2009 vyjížděla k 159 případům, rekordního počtu bylo dosaženo v roce 2007 a to 167 událostí. Většinou se jednalo o technické pomoci jako např. otevírání bytů, likvidace bodavého hmyzu, zásahy při živelných pohromách. Jednotka rovněž zasahovala u dopravních nehod (průměrně 15x ročně) a také samozřejmě u požárů (cca 20x ročně).  

     Mezi nejvýznamnější zásahy naší jednotky lze zařadit hašení požáru vysoké pece v areálu podniku Vysoké pece Ostrava v roce 2007, nebo z roku 2008 např. zásah ve Vřesině při tragické srážce tramvají, hašení požáru kamiónu převážejícího vodík v Ostravě-Hrabůvce, doprava psycholožky HZS MSK do Otic (okr.Opava) při pátrání po utonulém dítěti nebo zásah u železničního neštěstí ve Studénce. Za posledně jmenovaný zásah jednotka obdržela děkovný dopis ředitele podniku České dráhy a zasahující členové obdrželi oficiální poděkování ministra vnitra České republiky za pomoc při této tragické události.

                          
Požár vysoké pece ve společnosti Mittal Steal 31.3.2007, tento zásah byl již druhým, při krerém jednotka zasahovala. 
Poprvé to bylo v roce 2004.

                       
Srážka dvou tramvají na trati ve Vřesině (Ostrava) 12.4.2008.

               
  
Nehoda kamionu převážející vodík              Železniční nehoda ve Studénce 8.8.2008, která byla zapříčiněna pádem mostní
   12.4.2008 - křižovatka u MÚ O. Jih.                           konstrukce na trať, kde právě projížděl téměř plně obsazený vlak IC.


     Mezi největší zásahy roku 2009 patří nasazení na Novojičínsku k odstraňování následků červnové bleskové povodně. Jednotka byla dvakrát vyslána jako součást odřadu HZS MSK k likvidaci povodňových škod do Jeseníku nad Odrou a do Nového Jičína. O týden později byla jednotka opět vyslána v souvislosti s bleskovou povodní a to 2. července do Fulneku. 

Povodně v Jeseníku nad Odrou (okr. NJ) - více se dozvíte v článku ZDE....

                        
Blesková povodeň ve Fulneku 3.7.2009, kde byla povolána i jednotka SDH Vratimov s CAS 32.
Jednotka prováděla čerpání zatopených sklepů a garáží.

 

      K dalším významným zásahům toho roku patří požár třídírny odpadu firmy OZO v Ostravě Kunčicích nebo požár skládky nebezpečného odpadu firmy ASA v Řepištích. Nesmím opomenout ani likvidaci škod a následků po větrné smršti ze dne 22. května 2009, kdy jednotka v souvislosti s touto živelní pohromou provedla celkem 31 zásahů.

/files/Jednotka/Historie%20jednotky/2005-2009/14052008(001).jpg                         
Požár skládky nebezpečného odpadu v Řepištích                                   Požár odpadu ve firmě OZO Ostrava. 8.5.2009

                                
Větrná smršť, která se přehnala Vratimovem a okolními obcemi 4.5.2009


      Jednotka SDH Vratimov je zařazena do kategorie JPO II, z čehož vyplývá, že v kteroukoliv denní i noční hodinu, 365 dní v roce, je v pohotovosti připraveno k výjezdu družstvo o zmenšeném početním stavu (1+3). Svolávání je řešeno pomocí mobilních telefonů systémem AMDS (automatické volání z počítače na CTV Ostrava) a také SMS zprávami ze svolávacího systému Pelig. Družstvo 1+3 vyjíždí do 5 minut od vyhlášení poplachu. Finančně je systém hotovostí zabezpečován z části městem a z části ze státní dotace. Vysokého standardu se podařilo dosáhnout v odborné přípravě.
     Členové jednotky měli možnost sloužit stáže na centrální stanici Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje územního odboru Karviná. Dále byla prováděna školení a odborná příprava nositelů dýchací techniky v polygonu na Odborném učilišti požární ochrany Ministerstva vnitra České republiky ve Frýdku Místku. Ve stejném zařízení byl rovněž absolvován výcvik pro zásah ve výšce a nad volnou hloubkou.

Fotogalerie z výcviku pro zásah ve výšce a nad volnou hloubkou naleznete ZDE...

     Během roku 2008 byla jednotka v poplachovém plánu zařazena mezi předurčené pro dopravní nehody a intenzivnější je odborná příprava i v této oblasti.  Ověření odborných znalostí je každoročně prováděno formou přezkušování před komisí vždy v prosinci. Neméně důležitá jako příprava odborná je také příprava fyzická. V měsíci červnu každoročně probíhají fyzické testy.
      Vybavení jednotky technikou, výstrojí a výzbrojí. V roce 2005 byl vozový park tvořen třemi automobily – CAS K25 L101, CAS 32 T148, DA Avia A21 Furgon.

                                                      
                    CAS K25 L101                                CAS 32 T148                          Dopravní automobil Avia A21 Furgon


     Na výraznou změnu ve složení vozového parku byla připravena půda v roce 2007, kdy zastupitelstvo města schválilo nákup nové cisternové automobilové stříkačky. V roce 2008 po spoustě „papírové práce“ a řádném výběrovém řízení byla podepsána s firmou SPS Slatiňany dodavatelská smlouva na nové vozidlo. V průběhu výroby členové jednotky několikrát navštívili výrobce a přímo na místě konzultovali konečnou podobu a technické provedení jednotlivých částí vozu. Dne. 22. srpna 2008, za přítomnosti paní starostky a pracovníků městského úřadu, došlo u naší hasičské zbrojnice k převzetí zbrusu nového zásahového vozidla CAS 15 na podvozku Renault Midlum Off Road. Cena nového vozidla činila 4 905 085 Kč a město získalo na jeho nákup státní dotaci ve výši 2 milionů. Ostatní finanční prostředky byly hrazeny městem. V celé historii našeho sboru a jednotky se jedná o první zásahové vozidlo, které bylo pro jednotku zakoupeno jako zcela nové.Po intenzivní odborné přípravě, především strojníků na nové vozidlo, bylo toto dne 29. srpna 2008 uvedeno do ostrého zásahového provozu. První zásah, a doslova křest ohněm, vozidlo absolvovalo při požáru stohu slámy v sousedních Řepištích už 31. srpna.

         
Požár slámy v Řepištích dne 31.8.2008. Tento zásah byl první požárem
za účasti nové cisterny CAS Renault JSDH Vratimov


   
  Na sobotu 27. září jsme pak plánovali slavnostní uvedení vozidla do provozu, samozřejmě za přítomnosti mnoha hostů, jak se na takto výjimečný a důležitý okamžik patří. Bohužel k tomuto slavnostnímu okamžiku nedošlo.
     V sobotu 20. září kolem poledne, při návratu vozidla Renault z kondiční jízdy zpět do hasičské zbrojnice, jsme se s tímto vozidlem stali účastníky dopravní nehody. Vozidlo se při jízdě po hlavní silnici (ul. Datyňská) střetlo s osobním vozidlem (paradoxně také značky Renault) vyjíždějícím z vedlejší silnice (ul. U Stadionu), které našemu vozu nedalo přednost v jízdě. Hasičské vozidlo po střetu s osobním vozem sjelo mimo komunikaci na prostranství před základní školu, kde narazilo do stromu. Osobní vozidlo bylo vlivem nárazu odmrštěno do autobusové zastávky. Výsledkem dopravní nehody byli 4 zranění hasiči, 1 těžce zraněný řidič osobního vozidla, dále poškozená hasičská cisterna, osobní vozidlo, škody na autobusové zastávce a městské zeleni. Spolu s naší cisternou se kondiční jízdy naštěstí účastnilo i druhé zásahové vozidlo DA Avia, jehož posádka byla svědkem celé nehody. Osádka vozidla Avia (Jan Němeček, Jiří Rogowski a Petr Pytel) neprodleně zajistila havarovaný osobní automobil proti případnému vzniku požáru a poskytla nezbytnou předlékařskou pomoc zraněnému řidiči. V hasičském vozidle došlo vlivem nehody k zaklínění řidiče, Jana Pončíka ml., ve zdeformované kabině. Zbylí členové osádky havarované cisterny (Dalibor Vlček, Michal Biedroň, Jiří Dostál, Vítězslav Bujok), i přes svá zranění, začali okamžitě po nehodě vyprošťovat vlastního zaklíněného řidiče. Zraněný řidič osobního vozu byl následovně přepraven vrtulníkem letecké záchranné služby do fakultní nemocnice v Ostravě – Porubě. Zraněného řidiče hasičského vozidla odvezlo vozidlo zdravotnické záchranné služby k ošetření do nemocnice a posléze byli v nemocnici ošetřeni i další členové posádky havarované cisterny. Zranění našich hasičů si ve dvou případech vyžádala cca měsíční pracovní neschopnost, řidič osobního vozidla má trvale vážně poškozeno zdraví.

                                                                                      
Dopravní nehoda vratimovské cisterny a osobního automobilu, při návratu z kondiční jízdy 20.9.2008.


     Poměrně náročná oprava cisterny trvala do 23.4.2009, kdy bylo vozidlo dopraveno zpět do naší hasičské zbrojnice.
     Dne 22. 5. 2009 převzal na Přibyslavském zámku v Centru hasičského hnutí, při slavnostním aktu, z rukou starosty SHČMS ČR Ing. Karla Richtera velitel jednotky SDH Vratimov Ing. Dalibor Vlček, jako zástupce jednotky, medaili za Odvahu a statečnost, kterou udělilo Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska za zásah při dopravní nehodě vlastního vozidla. 

                  
Dalibor Vlček, velitel JSDH Vratimov, v Přibyslavi obdrzěl
medaili za Odvahu a statečnost pro celou jednotku.


    Během následujících měsíců se projevily ještě drobné závady, které však byly neprodleně odstraňovány. Oficiální slavnostní uvedení do provozu bylo tedy uskutečněno až 14.listopadu 2009.

                                
Slavnostní předání CAS 15 Renault za účasti starostky města Mgr. Ivety Zechové, radních, zástupců okolních sborů a široké veřejnosti 14.11.2009 u hasičské zbrojnice ve Vratimově.


      Jednotka byla z rozpočtu města a díky pomoci krajského úřadu postupně vybavena 4 ks ručních a 2 vozidlovými terminály Matra do CAS 15 a CAS 32. V roce 2006 se podařilo rozšířit vybavení zakoupením dýchacích přístrojů Dräger, byl pořízen detekční přístroj Dräger PAC-EX II, používaný k detekci hořlavých a výbušných plynů a par. Mezi další přírůstky do technického vybavení patří dvě čerpadla. Jedná se o elektrické kalové čerpadlo a výkonné plovoucí čerpadlo Plovčer Maxi. V roce 2009 se jednalo zejména o nákup ochranných pomůcek pro práci na vodě, jako záchranné vesty, obleky do vody a záchranné pomůcky. Pro zásahy při čerpání vody bylo zakoupeno výkonné motorové kalové čerpadlo. Dále byla pořízena jako náhrada za nefunkční kus druhá motorová pila. Naše jednotka je od roku 2008 předurčena pro zásahy u dopravních nehod, a tak se v roce 2009 za podpory kraje zakoupila mečová pila a zachycovač airbagů, čímž se vhodně doplnilo vybavení jednotky pro tyto zásahy. 

Tyto a další technické prostředky naleznete ZDE...